Framedia.cc

Quá trình phát triển

Tháng 10/2014

Công ty TNHH truyền thông học đường Việt Nam được thành lập, trở thành đơn vị kinh doanh độc quyền kênh truyền thông học đường tại Việt Nam.

Tháng 12/2014

Công ty TNHH truyền thông học đường thành lập chi nhánh Hà Nội.

Tháng 5/2015

Mạng lưới truyền thông học đường được lắp đặt hoàn tất, chính thức hình thành nên kênh truyền thông học đường; đồng thời tên công ty được chính thức đổi thành Công ty TNHH truyền thông khung tranh Việt Nam (Framedia).

Ngày 1/6/2015

Framedia chính thức khởi động hệ thống kinh doanh của mình.

Tháng 6/2015

Nhận được nguồn đầu tư từ nhân vật tiếng tăm trong thế giới truyền thông tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho việc hình thành nên một mạng lưới truyền thông quảng cáo trên poster frame chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

qt phattrien